Welsumer kippen

Het ideale hoen voor in uw tuin

Welkom op mijn Welsumer website

Ruim 25 jaar fokken wij, de Combinatie P. en M.Eissens, grote Welsumers als hobby.

Af en toe hebben wij jonge hennen en hanen over voor de verkoop aan particulieren die op zoek zijn naar de beste kwaliteit Welsumers.

Er wordt selectief gefokt uit 2 foklijnen, dit resulteert in mooie sterke dieren die prachtige grote donkerbruine eieren leggen.

De Welsumer is een ideaal ras om in uw achtertuin te houden. Ze zijn namelijk uiterst rustig en vriendelijk van aard.

Update: 22-11-2017


 Text, foto's en webdesign: M.Eissens

 

Auteursrechten voorbehouden
Niets van de website www.welsumer.webs.com mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt priv? van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

 

? M.Eissens
 

Wordt lid van de Welsumerclub en help mee om dit zeldzame ras in stand te houden. Het lidmaatschap is maar €15 per jaar. U ontvangt daarvoor 2 maal per jaar een clubblad. De Welsumerclub houdt elk voorjaar een clubdag in Eet Tapperij Bijsterbosch, IJsseldijk 85 te Welsum (Ov) Kijk op de website van de Welsumerclub voor de exacte datum. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom. De Welsumerclub is een warme vereniging en kan u o.a. helpen aan dieren of broedeieren. Het is belangrijk voor de toekomst van het ras dat houders/fokkers verbonden blijven door een rasvereniging. Voor meer informatie zie www.welsumerclub.nl